บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


     ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่อง
ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา และบริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา(Training&Development) ด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ
ซึ่งเปี่ยมด้วย ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่ม competency ให้แก่บุคลากรของท่าน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อการตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร 

    การให้คำปรึกษา เเละเเนะนำต่างๆ


 


จัดงานในโอกาสต่างๆทั้งใน เเละนอกสถานที่ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เช่น CAI, WBI, Power point, E-book เเละอื่นๆ
                                          


 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
รับคำปรึกษา
ฟรี !!! พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้
ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!! เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข เเละพัฒนาที่ตรงจุด
 


ตัวอย่างภาพกิจกรรม Walk Rally
กีฬาฮาเฮ
ฯลฯ
 

ชมภาพกิจกรรม และความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally และ กีฬาฮาเฮ ฯลฯ ทางด้านนี้เลยค่ะ... 
    
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


     
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมการสัมมนา
 

จำนวนผู้เข้าชม